Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

04.12.2023

15 grudnia 2023 roku upływa termin płatności składek z tytułu ubezpieczenia NNW


15 grudnia 2023 roku upływa termin płatności składek z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)...
04.12.2023

Wyniki z dodatkowych prac WKS/KS do dnia 1 grudnia 2023 roku


Przedstawiamy wyniki z dodatkowych prac komisji stypendialnych do dnia 1 grudnia 2023 roku...
30.11.2023

Wyniki z prac WKS/KS w sprawie przyznania stypendiów na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024


Przedstawiamy wyniki prac komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów...
28.11.2023

Wyniki z dodatkowych prac WKS/KS od dnia 20-24 listopada 2023 roku


Przedstawiamy wyniki prac komisji stypendialnych od dnia 20-24 listopada 2023 roku...
28.11.2023

Grudzień z „Open to…”


Zapraszamy na grudniowe wydarzenia w ramach programu „Open to. Od Studenta do świadomego Absolwenta”...
24.02.2023

Kryteria do stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2023/2024


Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Samorządem Studentów zostały opracowane kryteria do przyznania stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2023/2024...
27.01.2023

Większy dochód uprawniający do stypendium socjalnego


Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 roku zmianie ulega miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie uprawniający do przyznania stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości...

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2023