Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wydziały

Stan studentów wg wydziałów

Kierunki

Stan studentów wg kierunków

Absolwenci wg kierunków

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 

 

 

 

 

1004

Elektroradiologia

133

50

Higiena stomatologiczna

45

18

Lekarsko - dentystyczny

509

80

Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny

234

69

Techniki dentystyczne

83

30

Wydział Lekarski

 

 

 

3213

Biomedycyna

107

29

Lekarski

2128

308

Lekarski - Anglojęzyczny

978

187

Wydział Farmaceutyczny

 

 

 

1110

Analityka medyczna

215

33

Farmacja

743

118

Kosmetologia

152

56

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

 

 

 

1677

Dietetyka

175

52

Fizjoterapia

329

69

Pielęgniarstwo

697

232

Położnictwo

327

98

Ratownictwo medyczne

90

22

Zdrowie publiczne

59

43

Ogółem

7004

 

7004

1494

 

W tym ogółem:

 

Studenci studiów stacjonarnych:

5279

Studenci studiów niestacjonarnych :

496

Cudzoziemcy :

1229

 

Razem studentów w UM :

 

7004

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022