Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

27.07.2023

Nominacje dla członków Rad do spraw Stopni Naukowych

27 lipca w Sali Senatu Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla członków Rad do spraw Stopni Naukowych.

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska wręczył nominacje nowym członkom Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne, Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki farmaceutyczne oraz Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

 

Jego Magnificencja prof. dr hab. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry prof. dr hab. Dorota Krasowska podziękowali członkom Rad za dotychczasową pracę i udział we wszystkich procedurach przy postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.

 

JM Rektor podkreślił wagę pracy Rad ds. Stopni Naukowych dla funkcjonowania i rozwoju naukowego Uczelni.

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne:
 1. prof. dr hab. Ewelina Grywalska;
 2. prof. dr hab. Marek Hus;
 3. prof. dr hab. Hanna Karakuła – Juchnowicz;
 4. prof. dr hab. Dorota Krasowska;
 5. prof. dr hab. Jacek Kurzepa;
 6. prof. dr hab. Michał Latalski;
 7. prof. dr hab. Renata Chałas;
 8. prof. dr hab. Mansur Rahnama – Hezavah;
 9. prof. dr hab. Konrad Rejdak;
 10. prof. dr hab. Radosław Rola;
 11. prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach;
 12. prof. dr hab. Przemysław Sikora;
 13. prof. dr hab. Andrzej Stepulak;
 14. prof. dr hab. Rafał Tarkowski;
 15. prof. dr hab. Tomasz Zapolski;
 16. prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz;
 17. dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, prof. uczelni;
 18. dr hab. Monika Lejman, prof. uczelni;
 19. dr hab. Paweł Miotła, prof. uczelni;
 20. dr hab. Piotr Terlecki;
 21. dr hab. Tomasz Skoczylas, prof. uczelni.

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki farmaceutyczne:
 1. dr hab. Anna Belcarz, prof. uczelni;
 2. prof. dr hab. Grażyna Biała;
 3. dr hab. Anna Błażewicz, prof. uczelni;
 4. prof. dr hab. Jolanta Flieger;
 5. dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. uczelni;
 6. dr hab. Izabela Korona-Głowniak, prof. uczelni;
 7. dr hab. Agnieszka Ludwiczuk, prof. uczelni;
 8. prof. dr hab. Anna Malm;
 9. prof. dr hab. Anna Oniszczuk;
 10. dr hab. Elwira Sieniawska, prof. uczelni
 11. prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak;
 12. prof. dr hab. Robert Skibiński;
 13. dr hab. Aleksandra Szopa, prof. uczelni;
 14. prof. dr hab. Agata Paneth;
 15. dr hab. Nazar Trotsko, prof. uczelni

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu:
 1. Prof. dr hab. Sławomir Dresler;
 2. Prof. dr hab. Wojciech Kolanowski;
 3. Prof. dr hab. Barbara Nieradko – Iwanicka;
 4. Prof. dr hab. Tomasz Plech;
 5. Dr hab. Katarzyna Bartosik;
 6. Dr hab. Agnieszka Bień, prof. uczelni;
 7. Dr hab. Beata Dobrowolska, prof. uczelni;
 8. Dr hab. Bartłomiej Drop, prof. uczelni;
 9. Dr hab. Michał Ginszt;
 10. Dr hab. Renata Markiewicz;
 11. Dr hab. Anna Pilewska – Kozak, prof. uczelni;
 12. Dr hab. Piotr Gawda, prof. uczelni;
 13. Dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni;
 14. Dr hab. Witold Zgodziński, prof. uczelni;
 15. Dr hab. Agnieszka Zwolak, prof. uczelni.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023