Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.08.2023

MEDpedia Galeria Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – pierwsza w Polsce platforma poświęcona historii medycyny

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju z radością informuje o przyznaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowania w wysokości 500 000 PLN dla projektu „MEDpedia Galeria Medyczna”, w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Pan Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UML prof. dr hab. n. med. Kamil Torres zaś nadzór merytoryczny nad jego realizacją będzie pełnił Pan dr Rafał Rutyna z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMLub.

 

Celem projektu jest stworzenie platformy – Galerii Medycznej MEDpedia – poświęconej historii medycyny oraz naukom biologicznym. Będzie ona połączeniem klasycznej ekspozycji oraz wirtualnej części dostępnej w internecie. Głównym celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy historycznej oraz współczesnej związanej z osiągnięciami naukowymi z zakresu medycyny oraz nauk pokrewnych.

 

Planowane jest utworzenie 3 oddzielnych ekspozycji klasycznych. Każda z nich przy pomocy eksponatów będzie prezentowała oddzielną historię opowiadającą fragment historii medycyny lub odkrycia w naukach biologicznych (np. przeprowadzenie pierwszego skutecznego znieczulenia). Każda ekspozycja będzie połączona (np. przy użyciu kodów QR) z dodatkowymi informacjami dostępnymi w przestrzeni cyfrowej (np. z portalem internetowym Galerii).

 

Drugą część Galerii MEDpedia stanowić będzie portal internetowy, który dzięki współczesnym technologiom cyfrowym będzie umożliwiał wszystkim chętnym dotarcie do treści prezentowanych przez Galerię, bez konieczności obejrzenia ekspozycji klasycznych na terenie Uczelni. Portal będzie zawierał artykuły popularnonaukowe, zdigitalizowane eksponaty oraz filmy edukacyjne. Dzięki połączeniom z portalami społecznościowymi aktywnie będzie mógł przyciągać odwiedzających i przez to upowszechniać wiedzę medyczno-naukową. Platforma będzie prezentowała 3 rodzaje zagadnień:

  • panel historyczny – prezentujący fakty i wydarzenia związane z rozwojem medycyny i nauki;
  • wirtualna galeria – zawierająca zdigitalizowane artefakty posiadane przez UM;
  • panel współczesny - prezentujący aktualny stan wiedzy medycznej w kontekście kluczowych i będących przedmiotem zainteresowania społecznego tematów związanych z nauką i medycyną.

 

Projekt zakłada odejście od formalnego, naukowego języka i wykorzystanie środków prezentacji i przekazu uwzględniających współczesny język komunikacji i prezentacji internetowej, w szczególności kultury internetowego skrótu, memów, komunikacji w sieciach społecznościowych oraz kreatywnej aktywności użytkowników.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023