Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

03.08.2023

Komunikat CWRN ws. publikacji wysokopunktowych

W związku z ukazaniem się w dniu 17 lipca br. nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych stanowiącego załącznik do komunikatu MEiN z 17 lipca 2023 roku, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  obowiązującym Komunikatem Prorektora ds. Nauki z dnia 15 lutego br. (który pojawił się po poprzedniej zmianie punktacji czasopism), dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom UML za publikacje o punktacji 140 i 200 zgodnie z obowiązującym wykazem czasopism na dzień opublikowania artykułu.

 

Wniosek o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za publikację wysokopunktową należy składać zgodnie z w/w komunikatem.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023