Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

10.08.2020

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie oraz konkursu na funkcję KIEROWNIKA I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii UM w Lublinie


W związku z tym, iż dzień 14 sierpnia 2020 r. został ustalony za dzień wolny od pracy, przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 17 sierpnia 2020 r...
04.08.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie badawczo-dydaktycznej w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego


Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 roku...
31.07.2020

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Etyki i Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego


Kierownik Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie badawczo-dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Etyki i Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej...
31.07.2020

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Kierownik Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych...
30.07.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Anatomii Człowieka.


​Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Anatomii Człowieka  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 roku.
1  2    

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020