Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

22.10.2021

Konkurs na stanowisko technika w projekcie badawczym

Nazwa stanowiska:   

Pracownik techniczny nr 1

Dziedzina:  

spektroskopia, chemia analityczna, nowoczesne materiały, zaawansowane nośniki leków

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

w ramach umowy o pracę; niepełny wymiar

Liczba ofert pracy: 

1

Kwota wynagrodzenia

1 250 PLN (brutto), spodziewane wynagrodzenie brutto 960 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 

 listopad 2021

Okres zatrudnienia:

7 miesięcy

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Samodzielna Pracownia Spektroskopii i Obrazowania Chemicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierownik/kierowniczka projektu:

dr hab. Anna Sroka-Bartnicka, prof. uczelni

Tytuł projektu:

Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach

in vitro.

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

W tym projekcie nowoczesne zaawansowane metody spektroskopowe FT-IR, Raman  będą wykorzystywane do oceny biopolimerów. Dzięki obrazowaniu spektroskopowemu będziemy monitorować zmiany strukturalne fazy organicznej i nieorganicznej projektowanych materiałów (matryc polimerowych), które będą mogły służyć jako zaawansowane nośniki leków.

Zadania badawcze:

 1. Pomoc w wytwarzaniu matryc polimerowych
 2. Wykonywanie podstawowych czynności laboratoryjnych przy przetwarzaniu polimerów
 3. Ocena cytotoksyczności matryc zgodnie z normą ISO 10993-5
 4. Ocena uwalniania leków z matryc polimerowych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego
 2. Entuzjazm  i  umiejętność pracy interdyscyplinarnym zespole badawczym
 3. Doświadczenie w przetwarzaniu polimerów
 4. Doświadczenie w pracy z matrycami polimerowymi
 5. Znajomość technik hodowli komórek w kontakcie z biomateriałami
 6. Znajomość metod oceny uwalniania leków z nośników polimerowych
 7. Wykształcenie minimum średnie

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Curriculum Vitae
 2. Krótkie podsumowanie osiągnięć / doświadczeń naukowych
 3. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oferujemy:

 • Udział w  ciekawym projekcie naukowo-badawczym
 • Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach  naukowych i mentoring akademicki.

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

anna.sroka@umlub.pl

(tytuł  wiadomości: technik 1 polymers)

Wybrani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną odbywającą się w UM lub za pośrednictwem telekonferencji

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29 października 2021

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021