Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skład Senatu

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Nazwisko i imię

1

prof. dr hab. n. med.  Wojciech Załuska

Przewodniczący Senatu

2

dr hab. n. med. Sawicki Marek

Prorektor ds. Klinicznych

3

prof. dr hab. n. med. Stepulak Andrzej

Prorektor ds. Nauki

4

prof. dr hab. n. med. Torres Kamil

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

5

prof. dr hab. n. med. Krasowska Dorota

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

6

prof. dr hab. n. med. Rejdak Robert

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji

7

prof. dr hab. n. med. Giannopoulos Krzysztof

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

8

prof. dr hab. n. farm. Biała Grażyna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

9

dr hab. n. med. Wysokiński Mariusz

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

10

prof. dr hab. n. med. Łuszczki Jarogniew

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

11

dr hab. n. med. Miotła Paweł

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

12

prof. dr hab. n. med. Różyło-Kalinowska Ingrid

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

13

prof. dr hab. n. farm. Malm Anna

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego

14

dr n. med. Fidecki Wiesław

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

15

prof. dr hab. n. med. Dzida Grzegorz

16

prof. dr hab. n. med. Hus Marek

17

prof. dr hab. n. med. Jargiełło Tomasz

18

dr hab. n. o zdr. prof. UML Patryn Rafał

19

dr hab. n. farm. prof. UML Plech Tomasz

20

prof. dr hab. n. med. Rahnama-Hezavah Mansur

21

prof. dr hab. n. med. Rejdak Konrad

22

prof. dr hab. n. med. Rola Radosław

23

prof. dr hab. n. med. Semczuk Andrzej

24

prof. dr hab. n. med. Sikora Przemysław

25

prof. dr hab. n. farm. Skalicka-Woźniak Krystyna

26

prof. dr hab. n. med. Szymańska Jolanta

27

dr hab. n. med. prof. UML Tomasiewicz Krzysztof

28

prof. dr hab. n. farm. Wujec Monika

29

dr hab. n. med. Iłżecki Marek

30

dr hab. n. farm. Polak Beata

31

dr hab. n. med. Szczepanek Dariusz

32

dr hab. n. med. Terlecki Piotr

33

dr n. med. Brzozowski Wojciech

34

dr n. farm. Duma Dariusz

35

dr n. med. Łobacz Michał

36

dr n. med. Michalak-Stoma Anna

37

mgr Makarczuk Jacek

38

mgr inż. Sierpiński Radosław

 

Przedstawiciele doktorantów

39

lek. Adrian Bartoszek

40

mgr Kwaśnik Paulina

 

Przedstawiciele studentów

41

Daria Żuraw

42

Michał Siwek

43

Oskar Tokarczuk

44

Paulina Kidyba

45

Katarzyna Klimek

47

Julia Grabowska

48

Izabela Dziatkiewicz

49 Wiktor Filipowski


Członkowie Senatu z głosem doradczym

50

prof. dr hab. Jarosław Dudka

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym

51

mgr Ewa Abramek Kanclerz UM

52

mgr Małgorzata Łobodzińska Z-ca Kanclerza

53

mgr Teresa Tyzo Z-ca Kanclerza - Kwestor

54

mgr Renata Birska Dyrektor Biblioteki Głównej

55

mgr Beata Kowalska Koordynator Zespołu Radców Prawnych

56

lek. med. Beata Gawelska Dyrektor SPSK Nr 1

57

  dr Radosław Starownik Dyrektor SPSK Nr 4

58

  mgr inż. Ryszard Śmiech Dyrektor USzD

59

  dr hab. Elżbieta Pels Dyrektor UCS

60

dr hab. prof. UML Tomasz Blicharski

61

  prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021