Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
Ulica
ul. Chodźki 19 (budynek Office Center)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Wydziałowe Zespoły

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołów Wydziałowych

Rok akademicki 2021/2022 Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów Zespół
ds. Rekrutacji, Akredytacji
i Współpracy Międzynarodowej
Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji,
Realizacji Programów Studiów
 Zespół ds. Programów Studiów Zespół ds. Programów Studiów w języku angielskim
  12:00 piątek 13:30 środa  piątek 10:00 piątek 13:30 środa
Wrzesień  

22.09.2021

godz.10:00

     
Październik 22.10.2021 20.10.2021 15.10.2021
godz. 11:00
15.10.2021 13.10.2021
Listopad 26.11.2021   26.11.2021
godz. 11:00
26.11.2021  
Grudzień 17.12.2021 08.12.2021 17.12.2021
godz. 11:00
17.12.2021 01.12.2021
Styczeń  21.01.2022 19.01.2022 28.01.2022
godz. 12:00
28.01.2022 12.01.2022
Luty 25.02.2022        
Marzec   09.03.2022 11.03.2022
godz. 12:00
11.03.2022 02.03.2021
Kwiecień  01.04.2022; 22.04.2022 13.04.2022 22.04.2022
godz. 10:00
21.04.2022
(czwartek)
06.04.2022
Maj 20.05.2022 25.05.2022     18.05.2022
Czerwiec     03.06.2022
godz. 12:00
03.06.2022 29.06.2022

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022