Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Wydziałowe Zespoły

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołów Wydziałowych

Rok akademicki 2022/2023 Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów Zespół
ds. Rekrutacji, Akredytacji
i Współpracy Międzynarodowej
Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji,
Realizacji Programów Studiów
 Zespół ds. Programów Studiów Zespół ds. Programów Studiów w języku angielskim
  12:00 piątek 13:30 środa  10:00 piątek 10:00 czwartek 13:30 środa
Wrzesień 23.09.2022        
Październik 21.10.2022 26.10.2022 21.10.2022    
Listopad 18.11.2022 22.11.2022   17.11.2022 16.11.2022
Grudzień 16.12.2022 14.12.2022 02.12.2022    
Styczeń  20.01.2023     12.01.2023 11.01.2023
Luty 17.02.2023 01.02.2023

03.02.2023

   
Marzec 24.03.2023     02.03.2023 01.03.2023
Kwiecień  21.04.2023 19.04.2023 14.04.2023    
Maj 26.05.2023    

11.05.2023

10.05.2023
Czerwiec          

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023