Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego

 

Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego

ul. Chodźki 19, II piętro

Kierownik

  pok. 209

Bartłomiej Maślejak

tel.: +48 81448 5042

e-mail: bartlomiej.maslejak@umlub.pl

Dyscyplina nauk medycznych

doktoraty (dawny IIWLzOA)

pok. 209

 

Alicja Pietraś

tel.: +48 81448 5043

e-mail: alicja.pietras@umlub.pl

 

Dyscyplina nauk medycznych

doktoraty (dawny IWLzOS)

pok. 209

 

Agnieszka Wujec-Delega

tel.: +48 81448 5040

e-mail: agnieszkawujecdelega@umlub.pl

 

Dyscyplina nauk medycznych

habilitacje

      pok. 209

Małgorzata Opat

tel.: +48 81448 5049

e-mail: malgorzataopat@umlub.pl

Dyscyplina nauk medycznych

Dyplomy

pok. 209

Madlena Warowna

tel.: +48 81448 5041

e-mail: madlenawarowna@umlub.pl

Dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

pok. 210

Anna Kopczacka

tel.: +48 81448 5044

e-mail: anna.kopczacka@umlub.pl

Dyscyplina nauk o zdrowiu

 

pok. 210

Marta Witek

tel.: +48 81448 5045

e-mail: martawitek@umlub.pl

Nauka

Kalendarz

Grudzień 2023