Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2022 roku

Uchwała Senatu nr LXXII/2021 z dn. 28 kwietnia 2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 


 Pełna treść regulaminu studiów.

Podział roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 27/2021 z dn. 25 lutego 2021 w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2022