Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

29.06.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA Zakładu Patofizjologii


Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 27.04.2022r. na obsadę funkcji kierownika Zakładu Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.06.2022

Stypendium doktoranckie w ramach projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22): pt. „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania”


Stypendysta-doktorant poszukiwany do pracy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania Komputerowego...
28.06.2022

Stypendium doktoranckie w ramach projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22): pt. „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania”


Stypendysta-doktorant poszukiwany do pracy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania Komputerowego...
23.06.2022

Konkurs na STYPENDYSTĘ-DOKTORANTA w ramach projektu badawczego PRELUDIUM BIS 3


Poszukujemy osoby na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym Preludium Bis 3 pt.: „Porosty i mszaki jako źródło biologicznie aktywnych substancji wykorzystywanych w chorobach skórnych”...
22.06.2022

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2022