Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
prsn@umlub.pl
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5153
Nr pokoju
6

Informacje ogólne

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych mieści się w II Zakładzie Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym przy ul. dr K. Jaczewskiego 8 (pod Oddziałem Nefrologii, na poziomie -1).


Biuro prowadzi

Emilia Olszewska
emilia.olszewska@umlub.pl
tel. +48 81 448 51 53

Godziny przyjęć
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-12:00
Czwartek 9:00-13:00


 

Niepełnosprawny student może liczyć na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

 1. W przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej.
 2. Informację, poradę i pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w kontaktach z władzami uczelni oraz wykładowcami.
 3. W zorganizowaniu egzaminów w formie alternatywnej, tj. dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 4. Udostępnienie sprzętu audiowizualnego: skaner, drukarka.
 5. Korzystanie z pomieszczenia dydaktycznego z dostępem do Internetu oraz ze sprzętem audiowizualnym.
 6. Współuczestnictwo w kołach studenckich.
 7. Uczestnictwo we władzach samorządowych.
 8. Umożliwienie korzystania z zajęć dodatkowych, tj. basen, siłownia, zajęcia z języka angielskiego (zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w pętlę indukcyjną).
 9. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni wewnątrz i na zewnątrz.
 11. Pomoc w dostosowaniu zajęć dydaktycznych po absencji związanej ze stanem zdrowia studenta.
 12. Pomoc i pośredniczenie w znalezieniu pracy.
 13. Pomoc w uzyskaniu wcześniejszego terminu zbiegów fizjoterapeutycznych.
 14. Porady prawne (w trakcie realizacji).
 15. Porady psychologiczne.
 16. Porady z promocji zdrowia (w trakcie realizacji).
 17. Pomoc w uzyskaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki od 9:00 do 14:00.

 

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e-mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań lub udogodnień.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023